Հաճախ տրվող հարցեր

 1. Ինչպես կարելի է ձեռք բերել քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վկայականի կրկնօրինակը /ծննդյան վկայական, ամուսնության վկայական և այլն / այն կորցնելու դեպքում :
 2. ՀՀ քաղաքացիները Ֆրանսիայում ամուսնություն գրանցելիս ինչպես կարող են ձեռք բերել ամուսնության բացակայության և սովորույթների վերաբերյալ տեղեկանք (CERTIFICAT DE CELIBAT ET COUTUME):
 3. Ինչ պետք է անի ՀՀ քաղաքացին Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ստանալու դեպքում:

 


 

1. Ինչպես կարելի է ձեռք բերել քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վկայականի կրկնօրինակը /ծննդյան վկայական, ամուսնության վկայական և այլն / այն կորցնելու դեպքում :

այն կարելի է ձեռք բերել երկու ճանապարհով.

 1. ՀՀ դեսպանության հարցման միջոցով, որի համար անհրաժեշտ է.
  • Լրացնել կցվող դիմումը
  • ներկայացնել ՀՀ անձնագրի բնօրինակը և 2-5-րդ էջերի պատճենը
  • Ֆրանսիայում բնակության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը
  • վճարումը 19 եվրո բանկային չեկով`լրացված դեսպանության անունով
 2. Լիազորագրի միջոցով` լիազորագրի համար սահմանված է պետ.տուրք 
  28 եվրո:


ՀՀ դեսպանության հարցման միջոցով ձեռք բերված քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վկայականի կրկնօրինակը APOSTILLE-ով հաստատված չի լինի :
 

2. ՀՀ քաղաքացիները Ֆրանսիայում ամուսնություն գրանցելիս ինչպես կարող են ձեռք բերել ամուսնության բացակայության և սովորույթների վերաբերյալ տեղեկանք (CERTIFICAT DE CELIBAT ET COUTUME)

Այն տրամադրվում է

 • ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից տրված ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ /Ձև 1/ տեղեկանքի հիման վրա, որի հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև
 • լրացված դիմումը և հարցաթերթիկը
 • վավեր ՀՀ անձնագիրը /բնօրինակ և 2-5-րդ էջերի պատճենը
 • պետական տուրք` 19 եվրո / վճարվում է ՀՀ դեսպանության անունով բանկային չեկով
 • փոստով ուղարկելիս, անհրաժեշտ է ուղարկել նշված փաստաթղթերի պատճենները և պատվիրված ծրար տեղեկանքը ուղարկելու համար

ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից տրամադրվող ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ /Ձև 1/ տեղեկանքը կարելի է ձեռք բերել 2 եղանակով`

 1. լիազորագրով /ծնողների դեպքում` լիազորագիր անհրաժեշտ չէ/ :
 2. Ֆրանսիայում ՀՀ դեսպանության հարցման միջոցով: Հարցման հիման վրա տրված տեղեկանքի համար սահմանված է պետ.տուրք` 47 եվրո:

Երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է ստորագրել հայտարարություն ամուսնության բացակայության վերաբերյալ /declaration sur l’honneur/, որը քաղաքացու կողմից ստորագրվում է դեսպանությունում և հաստատվում` հյուպատոսի կողմից.

Հայտարարությունը ստորագրելու համար անհրաժեշտ է`

 • վավեր ՀՀ անձնագիր /բնօրինակ և 2-5-րդ էջերի պատճենը
 • Ֆրանսիայում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ /բնօրինակ և պատճենը
 • պետական տուրքի վճարում ՀՀ դեսպանության անունով բանկային չեկով /13 եվրո

Հայտարարությունը ստորագրելիս քաղաքացու ներկայությունը պարտադիր է :
 

3. Ինչ պետք է անի ՀՀ քաղաքացին Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ստանալու դեպքում


Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում դրա մասին անձամբ կամ փոստով հայտնում է ՀՀ Դեսպանություն, ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

Հայտարարություն, որտեղ նշվում է հայտարարություն տվողի անունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, ծննդավայրը, այն պետության անվանումը, որի քաղաքացիությունն ստացել կամ ընդունել է անձը, քաղաքացիությունը ստանալու կամ ընդունելու օրը, ամիսը, տարեթիվը: Դիմումն ստորագրում է հայտարարություն տվողը` նշելով դիմումը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը: Հայտարարության վրա չմոռանաք նշել Ֆրանսիայում ձեր հասցեն և հեռախոսահամարը :

Հայտարարությանը անհրաժեշտ է կցել.

 • ՀՀ քաղաքացու անձնագրի 2-5 էջերի պատճենը
 • Ֆրանսիական անձնագրի 1-ին /բազային տվյալներով/ էջի պատճենը
 • Հրամանագրի /decret de naturalisation-ի / պատճենը
   
ՀՀ ԱԳՆ
պաշտոնական կայք
Երկքաղաքացիություն Էլեկտրոնային
վիզա
Արտոնագրի
ձևեր